top of page

Kanaliseringskurs - Awakening Training

Aug 26-27

  • 3500 SEK
  • Kärra bygata

Service Description

Kanaliseringskurs - Fristående Awakening Training modul 5 Välkommen till en inspirerande kanaliseringskurs med fokus på själsfamiljer, att följa din inre väg och att utveckla din intuition! Under denna kurs kommer vi att utforska djupet av andlig kontakt, upptäcka din själsfamilj, följa din inre väg och lära dig grunderna i tarot. Kursen inleds med en förståelse för själsfamiljer och deras betydelse i vår andliga resa. Du kommer att lära dig att känna igen och förstå de speciella banden som binder dig till vissa människor i ditt liv. Genom meditationer och reflektion kommer vi att utforska hur själsfamiljer kan vara en källa till själslig tillväxt, lärande och stöd. En viktig del av kursen kommer att vara att utforska och följa din inre väg. Du kommer att lära dig att lyssna på din inre röst, känna igen intuitiva ledtrådar och följa din inre visdom. Genom olika övningar och tekniker kommer du att stärka din intuition och förtroendet för dina egna inre vägledningar. Detta kommer att hjälpa dig att fatta autentiska beslut och att navigera genom livets utmaningar med mer tillit och klarhet. Under kursen kommer vi också att ge en introduktion till tarot och dess användning som ett verktyg för självreflektion och vägledning. Du kommer att lära dig grunderna i tarotkortens betydelse och hur du kan använda dem för att få insikt i olika livssituationer. Genom att integrera tarot i kursen kommer du att få ytterligare ett sätt att få klarhet och vägledning på din själsväg. Vi kommer också att utforska och övervinna hinder som kan hålla dig tillbaka från att följa din inre väg. Genom reflektion, övningar och guidade sessioner kommer du att kunna identifiera och släppa på rädslor, begränsande övertygelser och självbegränsningar. Detta kommer att ge dig större frihet att leva i linje med din själs längtan och syfte. Denna kanaliseringskurs är utformad för att ge dig verktyg och insikter för att fördjupa din andliga kontakt, följa din inre väg och utveckla din intuition. Genom att integrera själsfamiljer, intuition och tarot kommer du att få en holistisk förståelse för din själ och hur du kan leva i harmoni med den. Välkommen till en upplevelse av djup själslig anslutning, personlig tillväxt och att följa den inre väg som är unikt din! Träningen är en fristående kurs i Awakening Training modul 5 och är till för dig som redan har en eget själsligt praktiserande. Tid: 26 Aug kl 09.00 - 27 Aug kl 16.00 Inkluderar retreat och kurs. Varmt och ödmjukt välkommen Linda Adesh


Upcoming Sessions


Contact Details

  • Kärra bygata, Varberg, Sweden

    0722511770 / 0705894300

    info@karraashram.se

bottom of page