top of page

En dag med "Soul Retrieval"

May 21

  • -1600
  • Kärra bygata

Service Description

Soul retrieval är en kraftfull läk process som syftar till att återställa balans och välbefinnande för individer som har upplevt själsförlust. Under denna dag kommer du att genomföra denna återhämtning och lära dig principerna för den. Det handlar om att återupprätta själen. Det är som att öppna upp för ett nytt sinne som är Ditt Sanna Jag. Denna kurs är ett djupgående arbete. Har du någonsin känt en känsla av tomhet eller frånkoppling från ditt sanna jag? Detta kan vara ett resultat av själsförlust, som uppstår när fragment av vår själ blir fångade i det förflutna eller nuet på grund av traumatiska upplevelser eller händelser i våra liv. Resultatet är en minskad känsla av välbefinnande och en känsla av obalanserat lidande. Vad är Soul Retrieval? Under loppet av ett mänskligt liv kan våra fysiska, mentala, känslomässiga och själskroppar uppleva trauman och svåra situationer som kan leda till själsförlust. Detta kan resultera i en obalanserad och lidande tillvaro. Om du upplever att du försummar din inre sanning, kämpar med fokus, känner dig maktlös, har svårt att klara livet, lever i det förflutna eller framtiden, eller upplever negativa tankar och överreaktioner, kan detta vara ett tecken på en splittrad själ. Den här kursen hjälper dig att återställa och stärka dig själv genom läkningsprocessen. Om du finner dig själv vara: • Försummar din inre sanning • Saknar inre inspiration och syfte • Kämpar med fokus • Känner mig maktlös • Att ha svårt att klara livet • Att leva i det förflutna eller framtiden • Upplever negativa tankar • Överreagerar • Att ha en känsla av tomhet & frånkoppling Detta kan vara ett tecken på att du inte har tillgång till din fulla själ. Den här kursen ger vägledning, instruktioner och stöd för att rensa ut och frigöra det som inte är ditt, och få tillbaka din själ för att leva ett tillfredsställande och starkt mänskligt liv. Ett naturligt tillstånd i mänskligt liv är harmoniskt, kännetecknat av glädje, frid och inspiration. Efter denna dag kommer du att ha verktygen för att fortsätta träna själsåtervinning på egen hand. För dig; • som vill leva ett tillfredsställt liv, vara trogen sitt inre och stärka sig själva • som söker en djup själsanknytning och förkroppsligande av sin unika själskapacitet Tid 10-16 Linda Adesh är en spirituell ledare som genom ett stort eget inre arbete leder andra på sin väg till inre harmoni, kontakt med själen och förståelsen av själens resa. Läs mer om henne på hennes egen sida, lindaadesh.se


Upcoming Sessions


Contact Details

  • Kärra bygata, Varberg, Sweden

    0722511770 / 0705894300

    info@karraashram.se

bottom of page