få frid   -   i  Det  Eteriska Rummet på  Jorden   -   känn glädje

K ä r r a  A s h r a m  är en speciell plats på jorden.

Det är ett heligt rum öppen för alla som vill återkomma till vårt naturliga tillstånd av frid & glädje.
 
Vägen ditt handlar för oss om att bli fri i hjärtat. Sann frihet i hjärtat uppstår den dagen vi är fria från hur vår historia påverkar oss.
 
Kärra Ahram är en plats för att återfinna denna frihet och därmed känna innerligt och djupt välbefinnande.
 
Vi behöver i många fall arbeta utifrån flera perspektiv för att komma dit.
 
Att tex ha stora tillgångar, ett bra jobb och bra familj eller att vara spirituell räcker inte. Det vi ser är att det handlar mer om hur kapabla vi är att ta hand om oss själva i en allt mer komplex värld.

Flera komponenter behövs, dessa är för oss;
 
1.         Livsstil                        mat, rörelse, vila & naturen
2.         Medvetenhet           medvetenhet om hur ditt liv format dig och andra
3.         Tankens kraft           kunskaper om sinnet och om hur tankarna påverkar dig
4.         Inre kontakt              en egen inre kontakt
5.         Kreativitet                  tillgång till den kreativa kraften
6.         Andlighet                   en fördjupad andlig kontakt
 

Behandlingar & Vägledning;

Du kan boka hos Linda Adesh;

Kraniosakral behandling
Spirituell healing
Coaching & andlig rådgivning

Linda Adesh nås på
 www.merharmoni.nu

Vi bjuder in till olika retreats och möten för att assistera mänskilgheten. Några av dem är;
 
m e d i t a t i o n  
y o g a   
f a m i l j e k o n s t e l l a t i o n
a s s i s t e r a   t i l l    h ä l s a
s t i l l h e t
k r a n i o s a k r a l   t e r a p i
h e a l i n g 
s p i r i t u a l i t e t
n u t r i t i o n
h e l a n d e  b ö n

Med omtanke och kärlek,
L i n d a  A d e s h   &  D i n e s h   &   K ä r r a  A s h r a m  T e a m

Några pågående retreats;

Återfinn ditt välbefinnande - En eller flera heldagar -
Yoga och tystnadsretreats
Spirituella helger
Nutrition
Läs mer under  Kalender