Conscious Management

Välkommen till en lite annorlunda upplevelse        
 

Conscious Management handlar om individens förmåga att vara i kontakt med sig själv och till ett större sammanhang.

Det bygger också på individens självinsikt, kunskapsbas och förmåga att hantera olika situationer.

Vi arbetar med följande områden;

Meditation, Självinsikt, Ledarskap från hjärtat, Samhällsansvar, Individens välmående.
 
Vi stödjer upplevelsebaserad kunskapsöverföring baserad på österländsk- och västerländsk filosofi. Det gäller att gå den ibland långa vägen från hjärna till hjärta.
 
Möt oss under heldagar eller över ett retreat.

 

Nästa tillfälle

Retreat Conscious and spiritual awakening  under april
Läs mer under kalender