-  V ä l k o m m e n   t i l l    A s h r a m   -
få frid   -   i  Det  Eteriska Rummet på  Jorden   -   känn glädje

find peace   -   in  this    e t h e r i c    room  on  the  earth   -   feel joy
loading...

- Kärra Ashram -